Den ekstraordinære generalforsamling 11. august 2012.

Se Dagsorden.

Tilstede var formand, næstformand, kasserer, Dallington, Gold Digger, suppleant og skydeleder samt webmaster og 16 yderligere fremmødte.

 1. Valg af ordstyrer: Nicolaj Frederiksen.
 2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere:  Hanna og Michael blev valgt.
 3. Formandens beretning:  Der er til klubben indkøbt nyt telt.
 4. Indkomne forslag:
  • 1.  Det blev vedtaget at formand og kasserer fremover skal underskrive regnskabet inden at det bliver fremlagt på general forsamlingen.
  • 2.  Det blev herefter vedtaget at flytte generalforsamlingen fast til den første weekend i juni.
  • 3. De Udstødtes første officielle reglesæt for løsskud og salutering blev vedtaget.  Politimyndigheden vil eventuelt komme med rettelser hertil og disse vil således løbende kunne blive tilpasset. For at gøre følgende regelsæt gældende bliver en ny paragraf § 14.3 tilføjet til vores vedtægter.
  • 4. Det blev vedtaget at gæster som ikke er medlemmer herefter skal betale entre på 50 kr. for at deltage i de årlige fester som klubben afholder efter generalforsamlingen.
 5. Eventuelt:
 • Ina forespørger om der snart måtte ske noget i festudvalget?
 • Nicolaj spørger om det er muligt fremover at opfører de tilstedeværende for en god ordens skyld i referatet? De tilstedeværende blev optalt til 23 deltagende.
 • Ina fremviste de nye T-shirts som herefter kan købes for 125 kr. pr. styk. Ligeledes kan drikkekrus bestilles for 80 kr. pr. styk.

Ordstyren og formanden takker for god ro og orden.

Print Friendly, PDF & Email