Dagsorden, den ekstraordinære generalforsamling 11. august. 2012.
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.
3. Formandens beretning. Hvad der er sket siden maj.
7. Indkomne forslag.

a)  “Fremlæggelse af regnskab”. Regnskabet blev fremlagt og godkendt med den kommentar at det skal besluttes om regnskabet skal være underskrevet af formand og kasserer inden generalforsamlingen. Dette bliver et punkt på den      ekstraordinære generalforsamling som afholdes i Silkeborg i forbindelse med festivalen. Der kommer nærmere besked på hjemmesiden.

b) Der er et forslag om at flytte generalforsamlingen 1 – 2 uger frem til midt i juni så den ikke falder sammen med konfirmationerne i foråret. Dette forslag kommer til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling i Silkeborg.

c). Forslag om at der udsendes retningslinjer om hvad man må skyde med, hvor og hvordan man forholder sig. Nicolaj laver et udkast og sender det til bestyrelsen hvormed det kan vedtages på den ekstra ordinære generalforsamling.

d) Hvis der kommer gæster (ikke medlemmer) til fest efter generalforsamlingen skal de så betale entre? Bestyrelsen laver et udkast som kommer til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling.

8. Eventuelt.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.