Generalforsamlingen 19. maj 2012.

Se Dagsorden.

Formand Per ”Winchester” byder velkommen:

  1. Valg af ordstyrer. Nicolaj blev valgt.
  2. Valg af stemmetællere. Birgitte og Hanna blev valgt.
  3. Formandens beretning.

Jeg vil gerne takke for det store fremmøde og vil gerne lige påpege at medlemmerne skal blive bedre til at kigge på hjemmesiden og huske at betale kontingent til tiden således at vi kan undgå at udsende rykkere. Ligeledes skal man huske at meddele evt. ny mail og adresse

Apropos hjemmesiden er der stor ros til Nicolaj for det store, flotte arbejde han laver med siden. Vi håber her i bestyrelsen, at han har lyst til at fortsætte med at være webmaster selv om vi har hørt at der er andre der har snøren ude efter ham.

Vi er lige p.t. omkring 34 medlemmer i klubben.

En stor tak skal ligeledes lyde til de der har hjulpet med at få rejst teltet, til dem der har lagt hus og hjerterum til, de der har hjulpet bestyrelsen med det skriftlige og festudvalget der har sørget for noget at spise efter generalforsamlingen.

Håber vi får en god generalforsamling og en dejlig fest bagefter.
Vi ses et eller andet sted derude. Pas godt på jer selv og hinanden.

Winchester.

 1. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev fremlagt og godkendt med den kommentar at det skal besluttes om regnskabet skal være underskrevet af formand og kasserer inden generalforsamlingen. Dette bliver et punkt på den ekstraordinære generalforsamling som afholdes i Silkeborg i forbindelse med festivalen. Der kommer nærmere besked på hjemmesiden.
 2.  Valg af næstformand. Jens Cash modtog genvalg og blev valgt enstemmig.
 3. Valg af kasserer. Ina modtog genvalg og blev valgt enstemmig.
 4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
 5. Godkendelse af paragraffer. § 8.1 Alle nettoindtægter af merchandise går i klubkassen. Der skal altid forelægge bilag for udgifter/indtægter. Denne § bortfalder da den overlapper § 8. Dette blev vedtaget uden kommentarer.
 6. Evt.
 • Der er et forslag om at flytte generalforsamlingen 1 – 2 uger frem til midt i juni så den ikke falder sammen med konfirmationerne i foråret. Dette forslag kommer til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling i Silkeborg.
 • Forslag om at der udsendes retningslinjer om hvad man må skyde med, hvor og hvordan man forholder sig. Nicolaj laver et udkast og sender det til bestyrelsen hvormed det kan vedtages på den ekstra ordinære generalforsamling.
 • Hvordan med merchandise? Hvad kan man købe?. Silver Coin er stadig leveringsdygtig i bæltespænder og zippo lightere. Der indhentes tilbud på tryk af t-shirt. Produktbilleder af det forskellige merchandise bliver lagt på hjemmesiden og kan ligeledes bestilles her.
 • Ligeledes bliver der lavet online tilmelding så nye medlemmer kan gøre det via nettet.
 • Nicolaj spørger om der er nogle indvendinger mod at ændre design på hjemmesiden dog ikke ændring af logo.  Ingen indvendinger fremkom til dette.
 • Forespørgsel om man kan lave reminder på facebook i forhold til generalforsamling kontingent og lign. Det kan man godt lave med et link til hjemmesiden. Dette laves som en lukket gruppe og der kan ikke kommenteres. Bruges kun til informationer.
  Eva One and a half og Nicolaj bliver administratorer af gruppen.
 • Der er problemer med teltet. Skal der indkøbes et lign. telt eller et der er dyrere og mere holdbart. Der bliver åbnet mulighed for frivillige bidrag fra medlemmer og det besluttes at alle beløb over 100,00 kr. skal indbetales på netbank. Husk at skrive navn og at beløbet går til telt.
 • Hvis der kommer gæster (ikke medlemmer) til fest efter generalforsamlingen skal de så betale entre? Bestyrelsen laver et udkast som kommer til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling.
 • Er der noget nyt i forhold til våbentilladelser? Intet nyt.

Webmaster informerer:

Der tages gruppebillede umiddelbart efter generalforsamlingen.

Webmaster opfordrer ydermere medlemmerne til at generelt at komme med kommentarer, ud og eller modspil på hjemmesiden, at deltage mere aktivt.

Formand Per ”Winchester” takkede for god ro og orden.
Dirigent Nicolaj Frederiksen, Referent Gitte Sommer.

Print Friendly, PDF & Email