Dagsorden til generalforsamlingen i ”De Udstødte” 19. maj – 2012:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Valg af næstformand. Jens Cash modtager genvalg.
6. Valg af kasserer. Ina Jensen modtager genvalg.
7. Indkomne forslag.
8. Godkendelse af paragraffer.

a) § 8.1 Alle nettoindtægter af merchandise går i klubkassen. Der skal altid forelægge bilag for udgifter/indtægter. Denne § bortfalder da den overlapper § 8.

9. Eventuelt.

Print Friendly, PDF & Email