DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING D. 20.05.17 KL 14.00

1. Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Der tages forbehold for ubekendte adressater!

1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.

2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

Per Winchester Hansen. Modtager genvalg

Tommy Headhunter Martensen. Modtager genvalg.
Suppleant Esben Lucky Søgaard. Modtager genvalg

Suppleant Jens Golddigger Jensen.

6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

7. Eventuelt.

D. 20.05.17 KL 14.00

1. Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Der tages forbehold for ubekendte adressater!

1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.

2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

Per Winchester Hansen. Modtager genvalg

Tommy Headhunter Martensen. Modtager genvalg.
Suppleant Esben Lucky Søgaard. Modtager genvalg

Suppleant Jens Golddigger Jensen.

6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

7. Eventuelt.

Print Friendly, PDF & Email