Generalforsamling 22. Maj. 2010.

Tilstede 11 stemmeberettigede.

 1. Valg af ordstyrere: Kirsten Jensen
 2. Valg af referent: Gitte Sørensen
 3. Formandens beretning:
 4. Hej alle sammen og velkommen også til de nye medlemmer.

  Ja! Så fik vi klubben startet. Det var en sjov måde det skete på, vi sad 4 personer, Coin Silver – Dynamit Diana – Shinerhoo – Winchester søndag d. 14. Juni. 2009.
  Vi sad og talte om at starte en klub, men hvad skulle den hedde. Så sagde Coin Silver et skal da hedde De Udstødte og sådan blev det. Så siger Dynamit Diana at så skal vi også have en gammel slidt cowboy som logo, det blev hurtigt fundet på nette, og der af det logo vi har i dag.

  Den 3 . Oktober. 2009 blev der afholdt stiftende generalforsamling, der var 16 personer mødt frem.
  Der blev holdt en fest bagefter til sent ud på natten. På bestyrelsens veje siger vi tak til Goldie og Jim Dollar for vi måtte holde det hos dem i Grinsted. Som I kan se bliver denne Generalforsamling holdt et andet sted i dag, nemlig i Kolding hos Lady Diamond og Gold Digger på bestyrelsens veje vil vi også gerne sige tak til dem for at vi må holde den her. Vi håber at kunne finde et fast sted til at afholde vores generalforsamlinger frem over. Klubben har nu 20 medlemmer, men vi håber da der kommer mange flere til. Der ud over er vi ved at få lavet en hjemmeside det skulle ikke vare så langt tid før den er oppe og køre.

  En stor tak til jer der er mødt frem. Der ud over vil bestyrelsen gerne takke kassere Dynamit Diana, da hun stopper af personlige årsager.
  Bestyrelsen glæder sig til at arbejde sammen med den ny kassere.
  Rigtig god generalforsamling til alle.

 5. Valg af næstformand: Lasse Severinsen ønskede genvalg ingen modkandidater. Valgt for 2 år.
 6. Valg af kassere: Jeanette Skaarup ønskede ikke genvalg bestyrelsen forslog Ina Jensen ingen mod kandidater. Valgt for 2 år.
 7. Valg af suppleanter Jens Jensen ønskede genvalg og Bo Andersen ønskede genvalg ingen mod kandidater på nogle af posterne. Valgt for 1 år.
 8. Indkommende forslag: § 10.2 fjernes det blev vedtaget enstemmigt.
 9. Vedtægterne/ paragraffer blev vedtaget enstemmigt.
 10. 9. Evt.

Generalforsamlingen blev afholdt i Kolding ved Jens & Kirsten Jensen.

Der var 11 personer fremmødt ud af klubbens 20 medlemmer.
Ordstyreren takkede for god ro og orden.

Referent Gitte Sørensen

Print Friendly, PDF & Email