Dagsorden til generalforsamlingen lørdag 26. maj 2018.


1. Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Der tages forbehold for ubekendte adressater!

Sidst nævnte giver dog ingen mening i flg. § 10.1, dog er denne indkaldelse sendt ud i vores fora 3 uger før og det må anses for lovlig varsling.


1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.

2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.


3. Formandens beretning.


4. Fremlæggelse af regnskab.


5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

  • Behandles internt for de fremmødte på generalforsamlingen.

6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen:

  •  Der forslås at § 10.1. Indkaldelse til generalforsamling bliver udsendt ca. 1 maj. I vedtægterne skrives om til ordlyden; udsendes senest 3 uger inden generalforsamlingen. Dette er normal praksis de fleste steder.
  •  Ligeledes forslår jeg således at vi indsætter en tillægsparagraf som hedder 10.1.1 Indkaldelse til generalforsamling foregår via foreningens fora, dvs. hjemmeside og notificeres via. vores facebookgruppe idet at vi altså ikke kan følge med PostNords meget dyre priser og ”lyn snare” hastighed.
  •  Hvis ikke der er forslag om nyt kontingent så skal vi lige have kigget/eller samstemt §13 vs 13.5 i vores vedtægter.

7. Eventuelt.

  • Til næste år er sidste weekend i maj 24. 25. 26. maj. Weekenden efter 31. 1. 2. er Kr. Himmelfart og ugen efter er Pinse.
Print Friendly, PDF & Email