Dagsorden til generalforsamlingen i ”De Udstødte” 24. maj – 2014 kl. 13:00.

1. Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Det er jo som regel tilfældet. Der tages forbehold for ubekendte adressater!

1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.

2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

Næstformand Jens Cash. Kristiansen og modtager genvalg.

Kasserer Ina “Basviola” Jensen og modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Jens Uth “Gold digger” Jensen og modtager genvalg.

Suppleant Tommy “Headhunter” Martensen og modtager genvalg.

Suppleant Esben “Lucky” Søgaard og modtager genvalg.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Print Friendly, PDF & Email