DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og referent.
Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Der tages forbehold for ubekendte adressater!
1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.
2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Jens ”Cash” Christiansen. Modtager genvalg
Ina ”Trucker Ina” Jensen. Modtager genvalg.
Jens ”Golddigger” Jensen. Modtager genvalg.
Suppleant Esben “Lucky” Søgaard. Modtager genvalg.
Suppleant Mogens ”Piraten” Corfitz. Modtager genvalg.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Print Friendly, PDF & Email