DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING D. 06-06-2015 KL 14.00

1. Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Det er jo som regel tilfældet. Der tages forbehold for ubekendte adressater!

1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.

2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

Formand Per L. Hansen. Alias Winchester er på valg. Modtager genvalg

Bestyrelses medlem Bo Andersen. Alias Brave Heart. Modtager ikke genvalg

Suppleant Tommy “Headhunter” Martensen. Modtager valg til bestyrelse.

Suppleant Esben “Lucky” Søgaard og modtager genvalg.

Ny suppleant skal findes.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Evt. forslag skal være Per L. Hansen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Print Friendly, PDF & Email