Dagsorden til De Udstødtes generalforsamling lørdag 1. Juni. 2013.

1. Valg af ordstyrer.

2. Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Det er jo som regel tilfældet. Der tages forbehold for ubekendte adressater!

3. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.

4. Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.

 

5. Formandens beretning.

6. Fremlæggelse af regnskab.

7. Formand Per L. Hansen. Alias Winchester er på valg.

8. Bestyrelses medlem René Bräuner. Alias Dallington er på valg.

9. Suppleant Bo Andersen. Alias Brave Heart. er på valg.

 

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

Print Friendly, PDF & Email