Siden her er oprettet for i kort form at stille svar til rådighed for de mest stillede spørgsmål eller rette op på de mest typiske holdninger  inden for vores miljø.

Ved klik vil svaret vil rulle frem nedenfor spørgsmålet.

Om våben …

I sidste ende skyldes politiets tilbageholdenhed med at udstede disse tilladelser at der har været en del tilfælde med personer som ikke har kunnet styre sig og uden omtanke har hærget og tyranniseret deres omgivelser  ved uansvarligt knalden og bragen. Det har gjort at man fra justitsministeriet side har for at kommet dette problem til livs ved at lade lov om disse overlappe  fyrværkeri lovgivningen som i meget korte træk ikke tillader afskydning med mindre at der er ganske særlig omstændigheder opgivet hertil.

Afledt af spørgsmål nr. 1 så er en af de tekniske grunde til at det kræver en tilladelse at skyde med løst krudt hvilket mange mennesker mener er harmløst er ikke mindst pga. støjen idet at sådan et knald faktisk ligger langt over det tilladte støjniveau. Nøjagtigt ligesom fyrværkeri ligeledes er forbudt at fyre af uden for nytårsperioden.

Som vi kom fra kan sådan et knald med en revolver bla. resulterer i høreskade hos de intet anende omkring værende. Det er ligeså også meget let for omkring værende at føle sig truet eller utryg ved en person som måtte stå og fægte med sådan et våben og da det jo reelt er et skydevåben vil man blive straffet som indhaver af et sådanne.

Nogle har måske dårlige nerver og kan måske få det meget ildebefindende af sådan et sjok elle måske endda føle sig direkte mobbet i situationen. Minde børn kan også let blive bange over den slags.
Det er ligeledes en klar overtrædelse af ordensbekendtgørelsen at foretage handlinger så som er til fare for andre personers liv, helbred eller velfærd!

  1. Ydermere  kan den slags ubehagelig optræden i yderste konsekvens få politiet til at lukke en festival helt ned, ligeledes hvis de finder tilstrækkelige af våben uden tilladelse kan de også drage den konklusion at de bare lukker det hele ned og det gælder også selvom man har ladet revolveren ligge på campingpladsen og tilstrækkelig behøver jo i reglen bare at være et enkelt tilfælde.
  2. Man kunne så også få den tanke at festival arrangerende bliver pålagt helt at forbyde våben ved indgangen.

Det er af netop den grund at vores klub De Udstødte går ekstra op i at alle med våben har deres tilladelser i orden og at ingen af vores medlemmer render rundt utilsigtet eller laver anden form for ballade med våben involveret. Vi vil ikke have et dårligt ry, og da slet ikke være skyld i at noget bliver lukket ned!

Du kan læse en overskuelig og forståelig gennemgang af våbenloven ved at klikke her.

Som udgangspunkt er der to overordnet typer af revolvere.

1. Revolvere som kan skyde med løst krudt kræver både en samler tilladelse samt en bæretilladelse for at måtte gå med en sådanne og sidst nævnte bæretilladelse er meget svær at få da politiet normalt ikke vil give disse tilladelser til country arrangementer pga. at det er en åben festival med hvad der dertil hører.
Grundene til disse påstande står beskrevet i vores våbenmanifest som afspejler både våbenloven som ordensbekendgørelsen.

Bæretilladelser skal være udstedt til saluteringer ved festival idet at politiet ikke anser festivalgæster som værende optrædende. I praksis gælder de samme regler for en country festival som for offentlig gade.
Således er en bæretilladelse heller ikke gyldig hvis den er udstedt til hundetræning eller andet da tilladelsen kun dækker det formål som den er udstedt til.

2. Så er der de attraper som vores medlemmer typisk går med, de er lavet som legetøj der ikke kan skyde og således kan man ikke bruge betegnelsen “våben” om disse men derimod er der tale om en om en rekvisit og der kræves således teknisk set ingen tilladelse at gå med disse fra politiets side, kun derimod en sund portion fornuftig omtanke fra vores egen side.

Disse må således bæres overalt så længe at man ikke udviser nogen form for truende adfærd.

Sider den harmløst i bæltet er det en rekvisit men tager man den op og fægter rundt med den så bliver den til et truende instrument.
Hertil skal det siges at hvis arrangøren af stævnet i flg. § 16 i ordensbekendtgørelsen har bekendtgjort via. opslag at revolvere ikke må bæres på grunden er det strafbart ikke at efterkomme disse betingelser.

Vi i De Udstødte anbefaler dog at du monterer en rød dut  i løbet også hvis du kun har en attrap da dette udsender et signal om at der absolut kun er tale om en rekvisit som ikke kan eller skal kunne skyde.
Vi vil ligeså lægge det helt fast at man absolut under ingen omstændigheder peger på andre hverken dyr som mennesker eller udviser nogen som helst form for truende adfærd, selv ikke engang med en attrap og selv ikke med en rød prop eller dut i løbet!
 Læs vores afsnit om våben og vær bekendt med det hvis du vil bære våben. I modsat fald kan forkert håndtering af våben fører til udsmidning af klubben og i værste fald en plettet straffeattest og hvad dertil kommer af følger.

Jeg går selv med en attrap revolver i bæltet som hverken kan eller er lavet til at kunne skyde med krudt. Det sker fra tid til anden at der så kommer en eller anden hen til mig og spørger pænt om han eller hun må se min revolver.
Dertil viser jeg stolt min specielle håndlavede Smith & Wesson Schofield frem hvorefter jeg understreger at den ikke kan skyde og for mig simpelthen er en rekvisit tilhørende min uniform.
Dertil får jeg så tit den reaktion at de da selv har en som kan skyde med krudt og med en sarkastisk undertone “at så er de jo større,  bedrer og farligere som menneske”, hvortil jeg kort svarer at jeg jo ikke skal rende rundt og spille fransk klovn som “jer” eller de andre.
Det er netop De Udstødtes holdning. For os handler det om et sammenhold som alle kan være med i og ikke at rende rundt og skyde og terroriserer til chikane for andre, for os er det en æressag at falde lidt uden for mængden på en måde som andre elsker os for det.

Nej, du må ikke tage dit signalvåben med til eksempelvis country festival eller på western camp!
Punkt 4 under tilladelsen foreskriver dog at transport af våbnet kun må ske i forbindelse med køb og salg, udstilling eller møder i samlerforeninger. Denne definition kan virke lidt løst hængende i luften og jeg måtte således selv kontakte politiets våbenafdeling for at få et svar på dette.
Med udstillinger i samlerforeninger menes således lukkede klubber, dvs. at det skal foregå indendørs og en samlertilladelse dækker således ikke at man tager sit våben med til countryfestival eller andre åbne arrangementer!

Du kan læse en omskrevet og forståelig gennemgang af
våbenloven ved at klikke her.

Om blankvåben. …

Blankvåben som knive, sværd, sabler og økser til dekoration kræver en samlertilladelse til blankvåben som typisk udstedes uden antal.

Blankvåben må som udgangspunkt ikke forlade hjemmet hvis du da ikke har en speciel udspecificeret transport eller bære tilladelse. En blankvåben tilladelsen gælder kun inde for hjemmets fire vægge, men der er så ingen restriktioner for hvordan du skal opbevare dem i hjemmet. Så ja, du må gerne udstille dem hjemme på væggen eller på et bord så længe at de forbliver der hjemme og at du har en almindelig samlertilladelse til blankvåben , hvilken er standarden.
Jeg har selv sværd hængene på flere vægge, og der er ingen regler der påbyder mig eller andre at bolte dem fast. Derimod skal våbenskabe med jagt rifler osv. boltes fast til væggen, men det kræver en helt tredje tilladelse og har intet med blankvåben at gøre.

Print Friendly, PDF & Email