Lovgivningen kort optrukket:

Opdateret onsdag 31. maj 2020. 5 udgave. Version 3.7.

Lovgivningerne på området kan være svær at tolke for os almindelige dødelige. Ikke mindst fordi at lovene hele tiden ændres og der tilføjes nye afsnit.  Selv indenfor politiet opstår der både overfortolkninger og misforståelser.
Da netop lovgivningen omkring våben jo både indeholder elementer fra terrorlovgivning, rockerloven og ordensbekendtgørelsen med videre så bliver vi andre “optrædende” tit slået i hardcore rent juridisk med sådanne lyssky foretagender og det kan da også virke meget unfair. Vores samfund er bygget sådan op at loven er lige for alle og i sidste ende er det vist også meget fornuftigt! Det er således os selv og kun os selv som har ansvaret for at kende til lovgivningen og have vores tilladelser i orden.

 Jeg vil herunder give en forståelig og grundig gennemgang af de love og regler som gælder indenfor en cowboys område.

Inden vil jeg da gøre det helt klart at hvis man bliver taget med et ulovligt våben kan det faktisk automatisk og med øjeblikkelig virkning udløse et år eller mere på hotel gitterly og med plet på straffeattest og fravær fra job osv. og kan give yderligere fatale konsekvenser i alle henseender.


En af de tekniske grunde til at det kræver en tilladelse at skyde med løst krudt hvilket mange mennesker mener er harmløst er dog ikke mindst pga.  støjen, idet at et sådanne knald faktisk ligger langt over det tilladte støjniveau nøjagtigt ligesom at fyrværkeri ligeledes er forbudt at fyrer af uden for nytårsperioden. Her må det så tilføjes at ligesom knaldfyrværkeri er totalt forbudt så er det rent faktisk også både forbudt og strafbart at skyde med løst uden at man har en særlig tilladelse fra politiet om at skyde til netop det enkeltstående arrangement som man nu er med til.
Som vi kom fra kan sådan et knald med en revolver bla. resulterer i høreskade hos de intetanende omkring værende. Det er ligeså også meget let for omkring værende at føle sig truet eller utryg ved en person som måtte stå og fægte med et sådan våben og da det jo reelt er et skydevåben så vil man således også teknisk set blive straffet som indhaver af et sådanne. Straffelovens § 266. Uddyber at den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Nogle folk har måske dårlige nerver og kan måske få det meget ildebefindende af sådan et sjok eller måske endda føle sig direkte mobbet i situationen. Ordensbekendtgørelsen § 3 stk 2 Uddyber at det således er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.
Ydermere kan den slags ubehagelig optræden i yderste konsekvens få politiet til at afbryde og lukke et arrangement helt ned, og ligeledes hvis de finder tilstrækkelige med våben uden tilladelse kan de også drage den konklusion at de næste gang forbyder arrangementet at finde sted i det hele taget og det gælder også selvom man har ladet revolveren ligge på campingpladsen og så behøver tilstrækkelig jo i reglen kun at være et enkelt tilfælde.
Man kunne så også få den tanke at fest arrangørerne bliver pålagt helt at forbyde våben og rekvisitter ved indgangen.


De attrapper som vores medlemmer typisk går med er lavet som legetøj der ikke kan skyde og således kan man ikke bruge betegnelsen “våben” om disse men derimod er der tale om en om en rekvisit og der kræves således teknisk set ingen tilladelse at gå med disse fra politiets side, kun derimod en sund portion fornuftig omtanke fra vores egen side.

Sidder den harmløst i bæltet er det en rekvisit men tager jeg den op og fægter rundt med den så bliver den til et truende instrument.

Hertil skal det siges at hvis arrangøren af den pågældende begivenhed  som man deltager i iflg. § 16 i ordensbekendtgørelsen har bekendtgjort via. Opslag at revolvere ikke må bæres på stedet er det strafbart ikke at efterkomme disse betingelser.

Under tiden har beskeden hos De Udstødte været at hvis man går rundt med en sådanne attrap eller rekvisit så skal piben forsynes med en rød dut eller prop i enden!
Jeg har dog ikke kunnet få bekræftet denne påstand nogle som helst steder, hverken hos diverse sælgende, fagfolk eller i de mange lovtekster som jeg møjsommeligt har læst igennem men jeg bliver på sagen og skal nok underrette jer herpå hvis jeg finder ud af noget med tiden.
Hos politiets våbenkontor i Ringsted fik jeg således at vide at jeg må gå synligt med min “legetøjs revolver” hvor end jeg vil så længe at jeg lader den blive i bæltet og ikke udviser nogen som helst form for truende adfærd. Den skal selvfølgelig så også være plomberet, dvs. at der ingen gennemgang må være i løbet!

Vi I de Udstødte anbefaler dog at du forsyner din attrap eller rekvisit med en rød dut i løbet som vist på billedet da dette udsender et signal om at der absolut kun er tale om en rekvisit som ikke kan -eller skal kunne skyde. Røde dutter kan du ligeledes købe hos os.
Vi vil ligeså lægge det helt fast at man absolut under ingen omstændigheder peger på andre hverken dyr som mennesker eller udviser truende adfærd, selv ikke engang med en rekvisit og end selv heller ikke med en rød prop eller dut i løbet!
Det er selvfølgelig en anden sag hvis man indbyrdes sammen med venner fjoller rundt og leger med hinanden som vi voksne jo også kan finde på det. Men da den slags attrapper eller rekvisitter er så vellignende bør man tænke sig om og være særligt opmærksom på omgivelserne idet at Ordensbekendtgørelsen § 3 stk 2 Uddyber at det således er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse. Det er her de sidste tre ord som vi skal være specielt opmærksom på, nemlig ikke at vække offentlig forargelse.

Softgun, Hardball, Paintball eller i ungdommelig tale splatter pistoler er under ingen omstændigheder tilladt at bære eller bruge udenfor dertil specielt egnede og af politiet godkendte baner. Dette har sin helt egen lovgivning.
Luft- og fjeder bøsser samt gasdrevne/kulsyredrevne våben hører under samme lovgivning og er som sådan også ulovligt at bærer og bruge.


Våben af enhver art med påmonteret baronet er ulovlig at bære uden en ganske særlig tilladelse hertil som i hvert fald ikke er dækket under en offentlig festival.

En baronet i sig selv som ikke er påmonteret er et blankvåben og det er således ulovligt at besidde et sådanne uden en blankvåben tilladelse der som sådan kun giver tilladelse til sikret hjemtransport under dertil defineret forhold. Montering er således ikke tilladt.

Ligeledes er der på nogen foldeknive påmonteret en lille skrue eller knop på bladhalsen som gør at den kan åbnes med een hånd hvilke man heller ikke må bære på sig i det at knive som foldes ud med en hånd er ulovlige hvilket kan diskuteres i en uendelighed og som  sådan bør man slet ikke bære en kniv med mindre man har et anerkendelsesværdigt formål med den.

Det er ingen som helst steder tilladt at bærer sværd og knive og en bære tilladelse til sådan optræden er mig bekendt meget svær er indhente. I reglen er det dog tilladt at have en foldekniv på sig hvis den ikke måler mere en syv centimeter til evt. at skralde æbler med eller lign. Bladet på en sådan foldekniv må dog heller ikke kunne låses fast i udslået stilling. Nogle foldeknive giver således et lille klik når man slår dem ud og låser bladet indtil man trykker en lille knap på skæftet ned igen og det er altså ulovligt og det er hvor underligt at det end måtte lyde, et strafbart forhold.

Afsnit tilføjet 31. maj 2020:

Denne fremviste “neck knife” tæller både som et “skjult våben” men også som kastekniv hvilke begge er ulovlige at besidde.

Loven for knive bliver strammet mere og mere og kan på i nogle tilfalde virke ret underligt.

Undertiden ser vi et fænomen kaldet “neck knives” hvilket er en kniv beregnet til at hænge om halsen. Om det er lignende ovenstående, en lille jagt kniv eller mere smykke end en kniv så er disse altså ulovlige fordi at de falder ind under kategorien skjulte våben også selvom man bære dem synligt.

Alle typer af springknive er ligeledes ulovlige uden undtagelse.

Lovgivningen åbner for at lystfiskere med et gyldigt fiskekort, jægere med et gyldigt jagttegn eller håndværkere må bærer og anvende knive til erhvervsmæssigt brug men det at være til marked, festival eller at være cowboy og western re-enactor er ikke en gyldig grund hertil. Optræder man med sværd eller er kniv som en del af en uniform skal man have en speciel tilladelse dertil.
Transport af blankvåben, dvs. knive over syv cm. må kun ske i tilfælde af køb og våbentilladelse samt billed ID-kort skal medbringes og på forlangende vises frem.
Hertil skal man lægge mærke til at man hos mange udenlandske handlende specielt ved festivalerne kan få knive som rent faktisk er ulovlige herhjemme, uanset om man har en tilladelse.

Det gør sig i knive hvor bladet kan låses fast som jeg endda har set at man kan få i nogle fiskebutikker herhjemme samt overraskende nok i dagligvare butikker, men disse er altså ulovlige at besidde og er strafbart.

Ligeledes er følgende blankvåben ligeså uden undtagelse ulovlige at have på sig eller være i besiddelse af:

 • Springknive og spring stiletter.
 • Faldknive og faldstiletter.
 • Enhåndsbetjente foldeknive (hurtigtræks knive) og foldeknive med todelt skæfte hvis klinge kan foldes ud ved brug af en hånd (butterfly knive).
 • Knive med tværstillet greb beregnet til stød (Push Daggers).
 • Kårdestokke og tilsvarende skjulte våben.
 • Slag eller stød våben, herunder knojern, totensclægere, gummiknipler og lignende.
 • Kastestjerne og kasteknive.

Sidst nævnte kasteknive er lidt tricky da man jo i princippet kan kaste med alle typer af knive, men i reglen er kaste knive pilespids lignende og designet til kast.

Pistolknive eller lignende som på billedet hører under kategorien Knive med tværstillet greb og er således uden undtagelse ulovlige at besidde og som udgangspunkt er  alle våben, attrapper og rekvisitter med påmonterede knive eller baronetter ulovlige.

Foldekniv i bæltespænde.

Knive som på en eller anden måde indgår i et bæltespænde kan det være lidt svært at sige noget generelt om der der findes mange forskellige typer af den slags spænder. 

I reglen er det dog tilladt at have en foldekniv på sig hvis den ikke måler mere en syv centimeter og vis blad ikke må kunne låses fast i udslået stilling. Alle andre typer af knive er ulovlige.
Jeg vil dog anbefale at man holder sig fra at anskaffe eller gå med et sådanne spænde med påsat kniv i alle henseender da man her let kan komme ud en skyggezone af juridiske og lovgivende detaljer.

Ulovligt spænde. Her vises der så et bælte med en skjult kniv som i sig selv uden undtagelse er ulovlig af flere årsager herunder er alene det hvad der kan betegnes som skjulte våben absolut ulovlige at besidde.

 Denne type eller lignende tilhører kategorierne Knive med tværstillet greb beregnet til stød (Push Daggers ) samt kan også defineres kastekniv der begge er ulovlige at besidde.


Husk at hvis du vil lege med våben er det kun din og helt og holden din egen pligt at kende til de dele af våbenlovgivningen som netop dit udstyr hører under, det er meget meget sjældent at det holder i retten at man bedyrer at det viste at man altså ikke at man ikke måtte!
Man skal også huske på at hvis man får indraget sin tilladelse så er man tvunget til at afleverer eller sælge sine våben og det må næppe være rart, og da slet ikke hvis man som stor-samler har for flere hundrede tusinde.

Artiklen er skrevet af Nicolaj Frederiksen
For De Udstødte 2011. Webmaster@deudstoedte.dk

Print Friendly, PDF & Email

Reader Comments

  1. Blankvåben må som udgangspunkt IKKE forlade hjemmet hvis du ikke har en speciel udspecificeret transport eller bære tilladelse. En blankvåben tilladelsen gælder kun inde for hjemmets fire vægge, men der er ingen restriktioner for hvordan du skal opbevare dem. Så ja, du må gerne udstille dem hjemme på væggen eller på et bord så længe at de forbliver i dit eget hjem og at du har en almindelig samlertilladelse til blankvåben uden antal, hvilken er standarden.
   Jeg har selv sværd hængene på flere vægge, og der er ingen regler der påbyder mig eller dig at bolte dem fast. Derimod skal våbenskabe med jagt rifler osv. til boltes fast til væggen, men det kræver en helt tredie tilladelse og har intet med blankvåben at gøre.

   Jeg er selv stor-samler så hvis du har spørgsmål skal du være mere end velkommen til at skrive igen.

 1. Hej Nicolaj

  Knald godt arbejde …. det er virkelig godt skrevet og kan helt tilslutte mig dine formuleringer.

  Rigtig god weekend

  Headhunter

Skriv et svar til Tommy Headdhunter Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.